Routine

Een flow-chart, waarbij veel kleur, icoontjes en design is ingezet om de 'stroom van informatie' duidelijk te koppelen aan de werkelijke stroom van water, wanneer het zich door en over een berg een weg zoekt naar beneden. Berekeningen hieraan zijn noodzakelijk om tot een goed (en dus winstgevenend!) beheer te komen van het water stuwmeren. Om aan te geven hoe een bepaald computer-programma dit doet, is deze tekening gemaakt. Zo begrijpen de gebruikers welke variabelen (de blauwe woorden) gebruikt worden.