Waterloop

Noorse waterkrachtcentrales zijn complexe systemen. In plaats van één groot stuwmeer, bestaan ze vaak uit talloze kleine meertjes en waterloopjes en verschillende waterkrachtcentrales. Soms zijn deze niet alleen met riviertjes en beken verbonden, maar ook met ondergrondse tunnels. De electriciteitsproducenten controleren de waterstand van sommige van deze stromen, en moeten zich daarbee houden aan de strenge regels voor natuurbeheer.

Voor Powel ASA, Trondheim, heb ik gekenen naar het visuele aspect van hun software en een verbetering voorgesteld voor de manier waarop deze systemen in kaart worden gebracht. In de oude situatie zou zo'n tekening al snel een heel scherm beslaan. In mijn voorstel is er niet meer voor nodig dan een kolom of een rij aan de zijkant (of bovenkant) van het scherm. Ik heb me daarbij gebaseerd op de manier waarom electische circuits worden getekend en dezelfde logica gehanteerd voor waterlopen. Met veel minder ruimte kan er nu meer in kaart worden gebracht.

Helaas kan ik de namen van de stuwmeren niet tonen in de screenshots, en heb ik deze ofwel gefingeerd, ofwel weggegumd. Hieronder een vóór-na situatie: (Links: voor, rechts: na)